[C-9] PK-37 纳佩斯 [C-11]

比赛类型 : 芬乙   比赛时间 : 2018/6/20 23:30:00

历史分析盘路分析亚指比较百家指数凯利指数

公司 让球盘 大小球 标准盘 亚盘数据
主队 盘口 客队 大球 盘口 小球
金宝博

0.97

平手/半球

0.93

0.79

2.5/3

1.09

2.16

3.65

2.76
初同 终同
Crown

0.98

平手/半球

0.90

0.78

2.5/3

1.08

2.14

3.70

2.74
初同 终同
12Bet

0.95

平手/半球

0.89

0.71

2.5/3

1.12

2.16

3.30

2.85
初同 终同
易胜博

0.93

平手/半球

0.84

0.72

2.5/3

1.08

2.18

3.30

2.60
初同 终同
Bet365

0.92

平手/半球

0.88

0.72

2.5/3

1.08

2.10

3.60

2.90
初同 终同
伟德

0.94

平手/半球

0.88

0.95

3

0.83

2.15

3.60

2.88
初同 终同
明陞

0.95

平手/半球

0.89

0.71

2.5/3

1.12

2.16

3.30

2.85
初同 终同
10Bet

0.91

平手/半球

0.86

1.01

3

0.78

2.10

3.50

2.85
初同 终同
E乐博

1.00

平手/半球

0.91

0.80

2.5/3

1.09

2.14

3.70

2.74
初同 终同
利记

0.94

平手/半球

0.90

0.73

2.5/3

1.09

2.17

3.30

2.81
初同 终同

Power by : www.likeball.com